santiagorgavin.gal
O meu Gaudí espectral
Para min, entrar nunha libraría vai camiño de converterse nunha permanente aventura. Normalmente levo unha idea nidia do que quero comprar, pero por unhas cousas ou por outras, ao final xa non sei …