sansapriori.net
1280 – Voyage dans la poudrière : Mossoul (partie 1 & 2)
1 – Voyage dans la poudrière : Mossoul 2 – Voyage dans la poudrière (II) : Al Bab & Alep 1 – Voyage dans la poudrière : Mossoul Syrak-nord est en ébullition. Alep, Al Bab, Mos…