sanjosebasauri.org
Alex: Eskerrik asko, eskolako familia!
Saiatu ginen baina, azkenean gauzak okertu zitzaizkigun gure eskutik kanpo zeuden gauza txikitxoengatik. Eskerrik asko taldea animatzen eta bultzatzen etorri zineten guztioi. Oso unkigarria izan za…