sanjastevceva.com
Komparativnata politika
-Komparativnata politika e nauka za politikata,empiriski zasnovana i vrednosno neutralna. gi analizira politickite pojavi onaka kako se pojavuvaat vo vistinskiot svet,a ne kako bi trebalo da bidat.…