sandurezu.wordpress.com
Inikah?
Awalnya, terucap dari sebuah mimpiketika hati mulai disentuh olehnyauntaian kata seakan melalang buanakarena sulit untuk dipercayatidakmana mungkin dia..Hari demi hari, seperti alur tiada hentinafa…