sandraveinberga.com
Sabraukto policistu lieta aktualizējas Zviedrijā
Datums: 13.02.2003 Autors: Sandra VEINBERGA, Neatkarīgās korespondente Stokholmā Rubrika: Nacionālās ziņas Avīzes Svenska Dagbladet un Dagens Nyheter vakar informēja lasītājus par Latvijas izsludin…