sandrakravitz.com
Ne postoji opravdanje za nasilje nad ženama
Od početka 2012. godine, u Srbiji je čak 29 žena ubijeno rukom svojih bivših ili sadašnjih partnera, a svaka treća žena je doživela neki oblik nasilja. Ne koriste se samo noževi, sekire, pištolj, nego i gole ruke, pa je tako i dvadesetpetogodišnja devojka pretučena na smrt. Broj prijava nasilja