sandrakravitz.com
Moje dojke su OK!
Jeste, opet ja o karcinomu dojke. I pisaću vam kad god bude trebalo, koliko god puta bude trebalo. I bude li samo jedna od vas na vreme otkrila promenu - smatraću da sam uspela. Ne smatram sebe uticajnom, već dovoljno upornom i dosadnom. Na neke od vas ne mogu da utičem ni ja, ni niko