sandrakravitz.com
Završi Megatrend i - sPALI! diplomu
Uvaženi gospodine Jovanoviću, obraćam Vam se kao rektoru Univerziteta Megatrend, čiji sam bila student od 2006. do 2009. godine, pohađajući Fakultet za poslovne studije, Međunarodno poslovanje. Priznajem da sam, kao i velika većina Vaših studenata, odlučila da upišem Megatrend upravo zbog glasina koje kruže - da nije završio samo ko nije upisao,