sanctus-domnio.hr
Važniji događaji 2004.
Na mandolinskom festivalu Mandolina Imota u Imotskom, Sanctus Domnio je dobio prvu nagradu za orkestre, te prvu i treću nagradu za komorne sastave. Dirigent, Vladimir Lukas, dobio je specijalnu nag…