sanctus-domnio.hr
Aktivnosti tokom 2009.
Važniji događaji: Novi instrument: druga akustično-električna bas gitara, popuna bas dionice. Festival Mandolina Imota 2009 ukupni pobjednici u kategoriji velikih orkestara 3. mjesto u kategoriji …