sanbetong.vn
Sàn bê tông siêu nhẹ là gì? Có nên dùng sàn bê tông siêu nhẹ làm trần?
Sàn bê tông siêu nhẹ là sàn bê tông lắp ghép. Sàn bê tông siêu nhẹ bao gồm các thanh dầm ứng lực, gạch bê tông siêu nhẹ và lớp cốt sắt + bê tông thường