sanaakosirickylee.wordpress.com
Biktima ni Sendong
Mayroon na rin isang buwan nang ginimbal tayo ng trahedya na dulot ni Sendong. However, the sad thing is matagal pa ang recovery ng mga apektadong lugar ng Cagayan de Ora at Iligan. Sabagay ang ila…