sanaakosirickylee.wordpress.com
Chef Laudico’s Casa Filipino
Kadalasan, ang pamilya namin ay pumupunta sa bahay namin sa Tagaytay upang doon mag palipas ng New Year’s Eve. Dito kasi sa Manila masyadong maingay at polluted. Pero this year, dahil sa ilan…