sanaakosirickylee.wordpress.com
Nagtatanong lang….(1)
Alam ba ng mga taong naka iPad o Samsung Galaxy Tab na kapag ginagamit nila ang mga gadgets na ito bilang camera sa isang public place ay mukha silang tanga? Sabagay sobra na silang high tech, kasi…