samunchon.com
ขอเป็นกำลังใจในการร่วมฟื้นฟู และพัฒนา – ลายพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน
๑ ด้วยความรัก และ ห่วง ใย ขอเป็นกำลังใจในการ ร่วม ฟื้นฟ…