samunchon.com
เท้าที่ย่าง ทางที่เลือก
หนึ่งก้าว เท้าที่ย่าง เพียงหนึ่งทางที่เลือกสรร ผ่านปี เดือน และวัน หัวใจมั่นไม่สั่นคลอน “ฝากฟ้า” มา “ฝากดิน” สองชีวิน ปูน กับ ปอน ชัดเจน ทุกวรรค ตอน ท…