samsonthanhhoa.com
Lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái Sầm Sơn vào hè 2019
Năm nay (2019), Lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái Sầm Sơn lần đầu tiên được tổ chức và diễn ra vào vào ngày 6.4 tới với nhiều hoạt động thú vị