sams-adventures.com
Paddla för Dalälven del3
Del tre av Dalälven-paddlingen.