sams-adventures.com
Förberedelser inför Paddla för Dalaälven.
Förberedelserna är i full gång och packningen revideras ännu en gång…