sams-adventures.com
Inför ”Vinterkyla del 2”
Preparering, rapportskrivande, och kyla. Första veckan är genomförd och allt i förberedande inför kommande tur till Norge och vinterkyla del 2.