sams-adventures.com
Idre swimrun
(Tillbakablick!) Andra helgen bestod av en trip till Idre för att agera funktionär för Idre swimrun som drivs av en av dem gamla eleverna i förra klassen, Mike Andersson. Min uppgift bestod av att …