samoan-aa.org
E lelei le AA mo oe?
O le tusiga aloaia lenei a le Koneferenisi o Auaunaga Lautele a le AA. Na ole sefululua fesili e te taliina E lelei le AA mo oe? Na o oe lava e te filifili pe e te fia taumafai mo le A.A. — …