sammalinje.fi
Truppgymnastiktränaren Emma Björklunds tankar om grenen och tränarskap
I januari var På samma linje med på Finlands Svenska Gymnastikförbundets träningsläger på Solvalla. Saara och Tarja höll Respekt workshopar för gymnasterna där vi diskuterade normer och hur varje deltagare kan bidra till trivsel och öka samhörighet inom gruppen. Syftet var att förstärka ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra. Som avslutning för dagen