sammalinje.fi
Rollmodeller är viktiga för oss alla
Rollmodeller spelar en otrolig roll för oss alla. Ibland ser vi mycket upp till någon, som representerar sådant som vi önskar kunna vara eller uppnå. Ibland är vi mindre medvetna om att någon påverkar oss genom vad de gör och uppnår i sitt liv, men ändå är det av lika mycket värde. Att