sammalinje.fi
Pressmeddelande: Systerskap ska främja välmåendet bland flickor
Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) senaste undersökning Hälsa i skolan mår flickor sämre än pojkar. Projektet “På samma linje” startar upp stödverksamhet i form av systerskap som ska stärka känslan av gemenskap samt ge flickorna ett utrymme att både bli sedda och hörda. Institutet för hälsa och välfärd (THL) presenterade nyligen