sammalinje.fi
Gästchattare i Ärligt talat
Upplever du att alla inkluderas i din idrott? Blir du rättvist bemött oavsett din sexuella läggning, könsidentitet eller bakgrund inom din idrott? Den 9.12 kl. 19-22 är Sonja och Saara med och chattar i Ärligt talat-chatten (hyperlänk: https://arligttalat.fi). I sitt arbete fokuserar de särskilt på stödverksamhet, mångfald