samirnaqqash.wordpress.com
יום שתבל הרתה והפילה בו : סיפורים עיראקיים | מתי שמואלוף
סמיר נקאש (1938-2004) גדול הסופרים היהודים העיראקיים פרסם עשרות ספרים בערבית, אך בשל השפה היהודית העיראקית הבגדדית המורכבת שכתב בה וההתעקשות שלא לכתוב בעברית – כמעט ולא תורגם בעברית. בעצם בשל הלאומ…