samarbetsmiljo.smpl.nu
Arbetsmiljö är inte en HR-fråga, det är en chefsfråga
Arbetsmiljö är inte en HR-fråga, det är en chefsfråga. Så här fungerar det Styrelsen i varje företag är ytterst ansvarig för företaget. Dvs. att företaget går bra, att medarbetarna har en god arbetsmiljö och att lagar efterlevs. Styrelsens utser ofta en person/en VD i deras ställe vars uppgift är att driva företaget och säkerställa en god