saman-clinic.ir
درمان بیرون زدگی مقعدی بدون خونریزی ⋆ کلینیک سامان
بیرون زدگی مقعدی یکی از مراحل بیماری بواسیر است. بواسیر با توجه به نشانه هایی که ایجاد می کند دارای درجه های گوناگونی است. در مرحله ای که بواسیر با دفع مدفوع بیرون می زند و ممکن است بدون خونریزی نیز باشد, بواسیر درجه دوم است که بیرون زدگی بعد از تمام شدن اجابت مزاج …