salsapixel.com
Personvern
Personvern Vi samler ikke personlig data eller informasjon om hvordan du bruker appen. Siden vi ikke samler data av noe slag om deg eller hvordan du bruker appen, kan vi heller ikke dele slik infor…