salon.polonia.net
Nowy Rok, nowa ja?
Zastanawiająca jest skłonność przedstawicieli gatunku homo sapiens do wiary w gruszki na wierzbie. Otóż w pierwszych dniach stycznia ludzkość na różnych szerokościach geograficznych tradycyjnie ule…