salkert.se
Bilder & minnen
Skapar bilder minnen? Ja! Den perfekta bilden kan beskriva allt ifrån dåtid till nutid. Ett fotografi kan inneha ett personligt budskap som är viktigt för mig men har mindre betydelse för någon ann…