salkert.se
Allt och inget, men alltid stress.
Vardagarna tickar på.. Samma visa varje dag, lämna barn, antingen ha möten för min egendel på Affektiva eller Neuropsykiatriska, eller möten för barnen på BUP, skola eller Habiliteringen. Hämta bar…