salkert.se
Vecka 28
Klicka för större bilder! Sista delen av graviditeten: Graviditeten brukar delas in i tre delar, de så kallade trimestrarna. Den första trimestern pågår till och med vecka 12, den andra mellan veck…