salkert.se
Anta Min Lag
Ingen flicka ska bli utsatt för våld och övergrepp i skolan. Tillsammans kan vi ställa krav på världens ledare att lagar och internationella överenskommelser som ska hindra att barn utsätts för öve…