salkert.se
SF-mått, jämförelse på syskonen ”i kurvan”.
Besök inlägget om du vill veta mer.