salkert.se
Minna’s nya utredning
Kort sammanställning av dagen på NU-teamet > Sachsska barnsjukhus > Södersjukhuset. Minna både överraskade med positiva framsteg och en aning bättre koncentration och förståelse. Men hon visa…