salkert.se
Kris & Traumacentrum med EMDR
Jag har under hösten och vintern gått på behandling för min PTSD på Kris & Traumacentrum inne på Södermalm. Många samtal [KBT], gick igenom en jobbig händelse som orsakat PTSD tidigare med EMDR…