salkert.se
Den långa vägen..
Jag har som sagt så länge jag kan minnas mått som jag mår.. Ibland lite bättre, ibland mycket sämre.. Redan på dagis gick jag i lekterapi, började på BUP (som då hette PBU), gått hos kuratorer, psy…