salkert.se
Minna går juh!
httpvh://www.youtube.com/watch?v=rZu5IxM9-c8 Ser ni?! Minna går, men hon märker det inte själv. :p Hon tror att jag håller i remmen och att de hjälper henne, men i själva verket håller jag bara rem…