salkert.se
Head issues!
Okej inte head och head som huvud mer head som header. Ja, detta handlar om bloggens design, jag vill ha era åsikter! Vill ni ha många bilder i en header? Vill ni ha en, kanske två bilder i en head…