salkert.se
Dagis eller inte dagis?
Dagis vill att Minna kommer så vitt hon inte har feber eller ett påverkat allmäntillstånd. Vi vill juh att Minna ska få gå till dagis om hon vill och orkar så att inskolningen inte blir förstörd me…