salkert.se
Vad är detta?
Frågar er, mammor, pappor, mormödrar, farmödrar och vilka andra ni är som läser bloggen med lite kunskaper om utslag på barn! Vad är detta som Minna haft på magen i över en vecka nu? Värmeutslag? E…