salkert.se
MVC – jämförelse
Graviditeten med Minna 9/9: Vecka 28 [27+5] – SF 27 | P-glukos 5,5 | Blodtryck 130/80 | Fosterljud 147 Graviditeten med ”Pyret” 19/4: Vecka 29 [28+4] – SF 28 | P-glukos 5,2 | Blodtryck …