salkert.se
Jag behöver er & era åsikter!
Vad kan blir bättre med bloggen? Vad kan bli snyggare med bloggen? Vad saknas? Vad skulle du vilja se mer av? Vad vill du se mindre av? Vad vill du läsa mer om? Vad vill du läsa mindre om? Egna åsi…