salammasihi.com
فیض خدا در رنج‌های ما – قسمت نهم
شما با چه سختی‌هایی روبه‌رو هستید؟ از خدا چه پیام حیات‌بخشی دریافت می‌کنید؟ ...