sajtaizrada.in.rs
Kako se koriste kategorije i oznake u wordpress sajtovima - Izrada sajta
Da li treba i kako se koriste kategorije i oznake u wordpressu, indexirati ih ili ne. Dosta je polemike po tom pitanju, ako se ne indexiraju pitanje zašto uopšte postoje? Većina korisnika koja radi sajtove u wordpressu je zbunjena šta...