sajam.rs
NAVAK - sinonim za bezbednu vožnju
Jedan od najuglednijih i na svoj način najkorisnijih učesnika 54. Međunarodnog salona automobila i 13. Međunarodnog sajma motocikala, delova i opreme, ali i brojnih prethodnih auto-moto hepeninga na Beogradskom sajmu, svakako je NAVAK - Nacionalna vozačka akademija. NAVAK, čiji su programi na ovaj ili onaj način sastavni deo i mnogih drugih sajamskih programa i akcija, prva