saixiii.com
SMTP คืออะไร SMTP คือ มาตราฐาน protocol ในการส่ง email - Saixiii
SMTP คืออะไร Simple Mail Transfer Protocol หรือ SMTP คืออะไร ? มันคือ มาตราฐานบน Internet สำหรับการรับส่ง Email นั้นเอง หรือจะเรียกว่า protocol ส่ง mail ก็ว่าได้ ปัจจุบัน mail server และ ระบบส่งเมลล์ทั่วโลก ต่างใช้ SMTP ในการรับและส่งข้อมูลเมลล์กันหมดแล้ว ซึ่งสำหรับฝั่ง client เองแล้ว ตัว program mail จะใช้ SMTP สำหรับขาส่งไปหา mail server เท่านั้น สำหรับขารับ client program จะใช่ IMAP หรือ POP3 SMTP จะสื่อสารกันระหว่าง mail server ด้วย port 25…